У сферу національної оборони введено поняття військових стандартів, у тому числі стандартів НАТО

Учора, 6 червня Верховна Рада підтримала законопроект № 8370 «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів».

Згідно прийнятих змін, до Закону «Про оборону України» вводиться поняття «військовий стандарт».

Передбачено, що  орган військової стандартизації встановлює для загального й неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони.

Військовий стандарт  спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у цій сфері.

В свою чергу, стандарт НАТО визначається як стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований НАТО.

Встановлюватиме військові стандарти спеціальний орган військового управління, основна функція якого полягає в розробленні, прийнятті, скасуванні, відновленні дії, розповсюдженні та застосуванні військових стандартів.

Орган військової стандартизації має визначити Міністерство оборони України з числа підпорядкованих органів військового управління, також відомство зможе розробляти  та застосовувати військові стандарти відповідно до покладених завдань.

Положення  Закону «Про оборону України» щодо військових стандартів будуть застосовуватимуться і до стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав – членів НАТО.

Упродовж шестимісячного терміну з дня набрання чинності нового Закону Кабінет Міністрів України зобов’язаний привести у відповідність з ним власні нормативно-правові акти  та забезпечити розроблення Міністерством оборони України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Нагадаємо, що Стандарти НАТО умовно можна розділити на адміністративні, оперативні та матеріально-технічні.

Останні визначають єдині вимоги до озброєння і військової техніки союзників, управління життєвим циклом, а також кодифікації предметів забезпечення.

Окрім Угод про стандартизацію (STANAG) останнім часом в НАТО набуває поширення практика розробки стандартизованих рекомендацій (STANREC), які не потребують ратифікації.