Відкрите звернення громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» до кандидатів у Президенти України

Відкрите звернення
громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»
до кандидатів у Президенти України

Шановні кандидати у Президенти України!

Від імені численних колективів підприємств оборонної галузі до Вас звертається керівництво громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України».

Сучасний розвиток реального сектору економіки безпосередньо пов’язаний з розвитком вітчизняного оборонно-промислового комплексу, складовими якого є оборонні підприємства як державної, так и приватної форм власності.

На жаль, з моменту отримання Україною незалежності політика держави в сфері регулювання діяльності оборонно-промислового комплексу завжди була непослідовною і хаотичною. Внаслідок цього наразі його можна охарактеризувати як не структурований, розбалансований, за більшістю збитковий, з численними проблемами та не вирішеними питаннями.

Як результат, на сьогоднішній день в країні, на території якої ведуться бойові дії, до цього часу не визначено державний орган, відповідальний за формування та реалізацію державної оборонно-промислової політики.

Підприємства усіх форм власності вимушені самостійно шукати шляхи вирішення проблем, існуючих в оборонно-промисловій та військово-технічній сферах.

По-перше, це проблемні питання фінансово-економічного характеру, до яких відносяться такі, як:

 • недосконала система ціноутворення на продукцію оборонного призначення;
 • відсутність особливого режиму кредитування підприємств-виконавців державного оборонного замовлення державними банківськими установами;
 • неузгодженість 3-річної системи планування державного оборонного замовлення з відповідними строками фінансового (бюджетного) планування в державі.

По-друге, це проблемні питання нормативно-правового характеру:

 • недосконала нормативно-правова база з питань розробки та постановки на виробництво продукції оборонного призначення;
 • недосконала законодавча і нормативно-правова база захисту авторських прав;
 • до цього часу не створені привабливі умови для залучення іноземних інвестицій в науково-технічну та інноваційно-технологічну сфери;
 • потребує вдосконалення нормативно-правова база з питань державного приватного партнерства.

По-третє, це проблемні питання, які мають місце в реалізації державою оборонно-промислової та військово-технічної політики:

 • існує ціла низка проблем, пов’язаних із виконанням заходів імпортозаміщення;
 • потребує удосконалення діяльність інституту генеральних конструкторів за напрямами і видами озброєння та військової техніки, оновлення його складу, створення під їх керівництвом розгалуженої мережі головних конструкторів, відповідальних за складові частини;
 • відсутність доступної інформаційної бази щодо програм переозброєння армії та технологічного переобладнання оборонної галузі;
 • відсутність системи у визначенні пріоритетів науково-технічного та інноваційно-технологічного розвитку. Як наслідок – неузгодженість цих питань з напрямами військово-технічної та оборонно-промислової політики, визначеними відповідними документами державного оборонного планування;
 • відсутність рівних умов між приватними та державними підприємствами під час виконання заходів із розвитку виробництва;
 • майже відсутня система стандартизації та сертифікації, не сформована випробувально-вимірювальна база.

Наведений перелік проблем складає лише частку від тих, що мали би бути вирішеними за часів нашої незалежності, а особливо в умовах відкритої військової агресії з боку Російської Федерації.

Шановні кандидати  у Президенти України!

Працівники оборонної галузі звертаються до Вас з великою надією й очікуванням дієвих практичних заходів в напряму розбудови та створення міцної вітчизняної оборонної промисловості, заходів, які знайдуть відображення не тільки у Ваших передвиборчих програмах, а й будуть реалізовані в державі під Вашим майбутнім мудрим керівництвом.

 

 

З глибокою повагою

 

Правління та виконавча дирекція

громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України»