ГО «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» (ЦДАКР)

«Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» (ЦДАКР) був створений як добровільне об’єднання фахівців в області професійного аналізу процесів роззброєння і озброєння (переозброєння) армій держав регіону, реформування силових структур, діяльності окремих підприємств і активності України на міжнародному ринку озброєнь. Крім того, ЦДАКР періодично звертається до тематики військово-цивільних відносин і цивільного контролю над силовими структурами, а також розвитку в Україні технологій оборонного та подвійного застосування. Експерти ЦДАКР активно працюють у сфері дослідження участі України в міжнародних режимах контролю за озброєннями і критичними технологіями.

Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння:

– досліджує темпи, напрямки та наслідки реформування силових структур України, співпрацює з ними;

– вивчає тенденції та перспективи трансформації національної оборонної промисловості;

– здійснює постійний моніторинг і аналіз експорту та імпорту озброєнь, продукції подвійного призначення і чутливих технологій на пострадянському просторі, а також їх розповсюдження в світі.

Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння здійснює:

– публікації власних книг і досліджень, в тому числі, шляхом перекладів найцікавіших робіт іноземних аналітичних структур;

– участь у проектах співробітництва з міжнародними та національними неурядовими організаціями та державними структурами, які займаються дослідженням аспектів роззброєння, діяльності силових структур та іншими засобами сприяють демократизації суспільства;

– взаємодію з офіційними профільними міністерствами, відомствами, підприємствами України, що займаються розвитком (реформуванням) сектору безпеки, сприяє їх повноцінному інформування, надає експертні оцінки і пропозиції;

– поширення матеріалів спеціальних наукових конференцій урядових структур, зустрічей і звітів подібних неурядових організацій, які займаються вивченням проблем цього напрямку.

Основними цілями діяльності ЦДАКР протягом останніх п’яти років стали:

– проведення незалежних досліджень у галузі зовнішньоекономічної діяльності українських компаній на світовому ринку озброєнь;

– аналіз військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, в тому числі, в області спільних розробок і імпорту технологій військового і подвійного призначення;

– незалежна експертиза реформування Збройних сил України та аналіз тенденцій розвитку армій регіону і світу;

– незалежні оцінки розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу;

– дослідження потенціалу реалізації різних проектів у сфері безпеки і оборони держави.

Всі дослідження ЦДАКР проводить виключно шляхом багатофакторного аналізу відкритої інформації: публікацій ЗМІ, виступів офіційних осіб та експертів, форумів, міжнародних виставок та конференцій.

За час своєї діяльності ЦДАКР виступив організатором і учасником цілого ряду міжнародних конференцій і круглих столів, його представники виступали на міжнародних форумах в області безпеки і оборони в державах Європи та Азії, США і РФ.

Експерти ЦДАКР регулярно здійснюють публікації статей, досліджень і книг.

Продукція підприємства