Правові засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств ОПК України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819 «Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України» якою затверджено  Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 170 «Про затвердження Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення».
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 120 “Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції”
 4. Постанова КМУ від 30.06.2010 № 530 “Деякі питання діяльності представництв державних замовників з оборонного замовлення”
 5. Постанова КМУ від 21.10.2009 № 1107 “Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях” зі змінами від 23.02.2011 № 136
 6. Закон України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» №3531-VI від 16 червня 2011 року;
 7. Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, 2003 р.
 8. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст. 20), 1991 р.;
 9. Постанова КМУ від 12.07.1999 № 1228 “Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення а товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”;
 10. Постанова КМУ від 15.07.1997 № 767 “Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”;
 11. Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1080 “Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів”;
 12. Постанова КМУ від 20.11.2003 № 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”;
 13. Постанова КМУ від 13.07.2011 № 746 “Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання”;
 14. Постанова КМУ від 28.01.2004 № 86 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”;
 15. Постанова КМУ від 06.06.2012 № 500 “Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”;
 16. Постанова КМУ від 08.06.1998 № 838 “Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”;
 17. Постанова КМУ від 17.11.2010 № 1057 “Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів”;
 18. Розпорядження від 11.09.2014 № 829 “Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів”;
 19. Розпорядження від 20.11.2003 № 690 “Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання”.