Про нас

Громадська спілка «Ліга оборонних підприємств України» (далі – Ліга) є об’єднанням національних приватних виробників озброєння і військової техніки. На сьогоднішній день до її складу входять 73 провідних вітчизняних приватних компаній – виробників оборонної продукції за напрямами:

 • авіаційний напрямок
 • аналітика та сертифікація
 • артилерійське озброєння
 • безпілотна техніка
 • броньована техніка
 • бронесталь, вироби з металу та металообробка
 • боєприпаси
 • будівництво військових обєктів
 • військова електроніка та прилади
 • військова медицина
 • кораблебудування
 • особиста зброя
 • засоби зв’язку та захисту інформації
 • засоби радіолокаційного спостереження та радіоелектронної боротьби
 • засоби РХБ захисту та піротехніка
 • засоби індивідуального захисту, спорядження та обмундирування
 • послуги з харчування, виробництво харчових продуктів
 • ремонт та модернізація військової техніки
 • спеціалізована техніка
 • системи життєзабезпечення
 • тренажери та симулятори та ін.

Основні завдання:

 • участь членів Ліги в ефективному та якісному переозброєнні Збройних Сил України
 • захист інтересів підприємств-членів Ліги та створення привабливих умов для їх діяльності
 • вдосконалення державно-приватного партнерства в оборонно-промисловій сфері
 • створення рівних умов для вітчизняних приватних і державних підприємств на ринку озброєнь та військової техніки України
 • сприяння реалізації оборонної продукції підприємств-членів Ліги в Україні та  на ринках іноземних держав

Історія створення та діяльність:

Ліга була створена наприкінці 2016 року для захисту інтересів приватного ОПК в Україні та представлення підприємств-членів Ліги, які  охоплюють різноманітні сфери оборонного виробництва.

2017-2019 роки стали роками становлення об’єднання, свідченням необхідності та ефективності його існування. Зокрема, в 2017 році за ініціативи Ліги створено Комітет з питань ОПК при ТПП України – майданчик для обговорення актуальних проблем галузі та напрацювання рішень, які від імені керівництва ТППУ направляються керівникам законодавчої і виконавчої влади.

З початку свого заснування керівництво Ліги веде активний діалог з народними депутатами України та керівництвом органів державної влади. Результатами цих зустрічей стали налагодження зав’язків та взаємодія Ліги з Урядом та державними замовниками.

Свідченням визнання Ліги на державному рівні є те, що представники Спілки залучаються до роботи міжвідомчих комісій та робочих груп для розв’язання нагальних проблем ОПК, а саме:

 • Указом Президента України Генерального директора Ліги включено до складу Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу;
 • представників Ліги включено до складу Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення та складу Міжвідомчої комісії з питань ціноутворення на продукцію військового призначення;
 • представник Ліги очолює Комітет з питань оборонно-промислової політики при Торгово-промисловій палаті України;
 • Голова Наглядової ради та директор Ліги із зовнішніх звязків призначені радниками Віце-премєр Міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості на громадських засадах;
 • Лізі запропоновано очолити створення робочої групи з інформаційно-роз’яснювальної роботи для промисловості з питань експортного контролю;
 • представники Ліги залучені до співробітництва в робочих групах при НАТО;
 • Ліга залучена до роботи зі створення Навчально-науково-інноваційного центру з питань оборонно-промислового комплексу наряду з Міністерством оборони, ДК «Укроборонпром», НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Наразі Ліга ініціює перед владою вирішення низки проблемних питань вітчизняного ОПК:

 1. Проблемні питання фінансово-економічного характеру, до яких відносяться такі, як:
 • недосконала система ціноутворення на продукцію оборонного призначення;
 • відсутність особливого режиму кредитування підприємств-виконавців державного оборонного замовлення державними банківськими установами;
 • неузгодженість 3-річної системи планування державного оборонного замовлення з відповідними строками фінансового (бюджетного) планування в державі.
 1. Проблемні питання нормативно-правового характеру:
 • недосконала нормативно-правова база з питань розробки та постановки на виробництво продукції оборонного призначення;
 • недосконала законодавча і нормативно-правова база захисту авторських прав;
 • до цього часу не створені привабливі умови для залучення іноземних інвестицій в науково-технічну та інноваційно-технологічну сфери;
 • потребує вдосконалення нормативно-правова база з питань державного приватного партнерства.
 1. Проблемні питання, які мають місце в реалізації державою оборонно-промислової та військово-технічної політики:
 • існує ціла низка проблем, пов’язаних із виконанням заходів імпортозаміщення;
 • потребує удосконалення діяльність інституту генеральних конструкторів за напрямами і видами озброєння та військової техніки, оновлення його складу, створення під їх керівництвом розгалуженої мережі головних конструкторів, відповідальних за складові частини;
 • відсутність доступної інформаційної бази щодо програм переозброєння армії та технологічного переобладнання оборонної галузі;
 • відсутність системи у визначенні пріоритетів науково-технічного та інноваційно-технологічного розвитку. Як наслідок – неузгодженість цих питань з напрямами військово-технічної та оборонно-промислової політики, визначеними відповідними документами державного оборонного планування;
 • відсутність рівних умов між приватними та державними підприємствами під час виконання заходів із розвитку виробництва;
 • майже відсутня система стандартизації та сертифікації, не сформована випробувально-вимірювальна база.

Громадська спілка «Ліга оборонних підприємств України» на теперішній час є ефективним інструментом визначення шляхів подолання існуючих перешкод, подальшого вдосконалення державно-приватного партнерства в оборонно-промисловій сфері.